รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์

เสาร์ 7/10/60

เสาร์ 16/9/60

เสาร์ 19/8/60